SLC Doll Style AO
Ao : SLC Doll Style AO SET @ Creation.jp
32 animation!
12 stand, 2 sit, 2 ground sit, 2 walk, 1 run, 2 turn .. more
and bonus : spinning cube!
Hurry!!


Natsumi Kangjon

¿Alguien sabe cuántos intentos tienes para encontrar el amor de tu vida antes de que te asignen un gato de oficio? Nat The Cat

Post a Comment